Bart van Laar

Fysiotherapie - Manuele therapie


Manuele therapie

terug naar de beginpagina

Wat is manuele therapie?
Wat is een manueeltherapeut?

Waarom manuele therapie?
Wat kunt u verwachten?
Manuele therapie volgens het Maitland-concept
Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

Wat is manuele therapie?

Manuele Therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Er zijn verschillende manuele therapie-methoden en dus ook verschillende opleidingen manuele therapie. De methode die in onze praktijk wordt toegepast is het "Maitland-concept".

naar boven

Wat is een manueeltherapeut?

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut met een extra specialisatie. Na de opleiding Fysiotherapie heeft hij nog een aanvullende opleiding Manuele Therapie gevolgd. Deze opleiding wordt gevolgd naast het werk als fysiotherapeut en duurt gemiddeld vijf jaar.
De manueeltherapeut houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van patiŽnten met klachten van het bewegingsapparaat. Dat wil zeggen de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

naar boven

Waarom manuele therapie?

Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, te maken hebben met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt soepeler.
Voorbeelden:
∑ hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
∑ nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
∑ rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
∑ lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
∑ bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek
∑ kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

naar boven

Wat kunt u verwachten?

Onderzoek
In het eerste gesprek zal gevraagd worden naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoe lang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.
Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens wordt een diagnose gesteld. Samen met de patiŽnt wordt besloten of behandeling zinvol is, dan wel aanvullend medisch onderzoek wenselijk is

Behandeling
De behandeling die volgt, heeft tot doel de functie van de gewrichten en de houding en beweging tijdens de dagelijkse bezigheden, werk, sport en recreatie te verbeteren.
De manueeltherapeut probeert de verminderde beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van specifieke bewegingen in de gewrichten. Soms wordt een behandeling aangevuld met manipulaties (het zogenoemde 'kraken'). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid optreden. De meeste patiŽnten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.
De effecten van manuele therapie zijn veelal, direct merkbaar voor de patiŽnt; duidelijke verbetering van de bewegelijkheid en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel. Onderdeel van de behandeling zijn instructie, begeleiding en het geven van inzicht in het bewegingsgedrag

naar boven

Manuele therapie volgens het Maitland-concept

Nederland kent vier erkende opleidingen tot manueeltherapeut. De opleiding volgens het Maitland Concept is er ťťn van. Deze opleiding is zowel nationaal als internationaal erkend. Manuele therapie volgens Maitland-concept is een onderzoek- en behandelmethode voor gewrichten van de rug, nek, armen en benen.

naar boven

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet.

 

naar boven


Driehuizerkerkweg 93
1985 HA  Driehuis

T 0255-523624 Bart

info@bartvanlaar.nl