Bart van Laar

Fysiotherapie - Manuele therapie


Fysiotherapie

terug naar de beginpagina

Wat is fysiotherapie?
Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het menselijke bewegingsapparaat. De fysiotherapeut behandelt mensen die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. PatiŽnten met klachten met betrekking tot spieren en gewrichten worden met oefeningen geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.
Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten. Internationaal beschouwt men het opleidingsniveau van de Nederlandse fysiotherapeut als bijzonder hoog.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiŽnten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiŽnten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiŽnten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De fysiotherapeut doet een eerste lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiŽnt.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

naar boven

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coŲrdinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of ťťn van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Voor meer informatie kijk ook op www.fysiotherapie.nl.

naar boven


Driehuizerkerkweg 93
1985 HA  Driehuis

T 0255-523624 Bart

info@bartvanlaar.nl